Home » Vakcine skupo koštale BiH

Vakcine skupo koštale BiH

Piše INFO

Bosna i Hercegovina putem COVAX mehanizma, a kroz ugovor sa GAVI savezom, neprofitnom organizacijom sa sjedištem u Ženevi, u 2020. godini naručila je, i sa 12.997.600 dolara avansno platila 1.232.000 vakcina, međutim do sada joj je isporučeno svega 332.640 doza vakcina i GAVI savez ne želi da vrati novac iako je Ministarstvo civilnih poslova BiH u januaru ove godine obavijestio da više ne isporučuju vakcine prema zaključenom ugovoru.
Tačnije, GAVI ne želi da vrati novac bez plaćanja “izlazne naknade” koja, kako tvrde, u Bosni i Hercegovini nigdje nije navedena u ugovoru, a koja iznosi dva dolara po neisporučenoj vakcini, odnosno ukupno 1.798.720 dolara.

Ako je suditi po izvještajima o reviziji entitetskih ministarstava zdravlja, u ovom trenutku Federacija BiH od GAVI potražuje malo više od deset miliona KM, a Republika Srpska 4,3 miliona KM.

Ugovor potpisan sa GAVI u septembru 2020. godine podrazumijevao je da Federaciji BiH bude isporučeno 800.000 vakcina, Republici Srpskoj 400.000 vakcina i malo više od 30.000 distriktu Brčko.

U Ministarstvu civilnih poslova BiH, koje je u ime BiH potpisalo ugovor sa GAVI, nismo uspjeli saznati da li je pokrenuta procedura raskida ugovora jer nismo dobili odgovore na postavljena pitanja.

Kako “Nezavisne” nezvanično saznaju, Ministarstvo civilnih poslova BiH predložilo je da Savjet ministara BiH usvoji zaključke kojima će se pokrenuti jednostrani raskid ugovora, ali do zaključenja ovog broja nismo uspjeli saznati da li je Savjet ministara BiH usvojio takav zaključak.

“S obzirom na to da izlazne naknade nisu bile posebno dogovorene, BiH ne prihvata njihovo plaćanje kao preduslov za povrat neiskorištenih sredstava”, piše u revizorskom izvještaju Ministarstva zdravlja FBiH.

Uprkos svemu ovome i činjenici da BiH ne može da vrati svoj novac, Ministarstvo civilnih poslova BiH planira Savjetu ministara BiH predložiti Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta finansiranja troškova iz ugovornih aranžmana za nabavku zdravstvenih protivmjera protiv kovid-19. Ova odluka objavljena je na sajtu e-konsultacije i podrazumijeva da se za produženje projekta za nabavku zdravstvenih protivmjera protiv kovid-19 obezbijedi 1,7 miliona KM.

“Sredstva u ukupnom iznosu od 1.770.848,90 KM su namijenjena za osiguranje finansijskih sredstava za plaćanje troškova koji će nastati tokom 2023, 2024. i 2025. godine u sklopu ispunjavanja obaveza iz Ugovora o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI), putem mehanizma COVAX”, navodi se, između ostalih, u ovoj odluci.

U Ministarstvu civilnih poslova BiH nisu nam odgovorili ni na pitanje zbog čega je ova odluka upućena u proceduru.

Kada je riječ o Federaciji BiH, u sve se umiješalo i Pravobranilaštvo BiH iz kojeg su naveli da je ugovorom definisano i pitanje eventualnih sporova te da je važno da se pristupi rješavanjem mirnim putem, istovremeno naglašavajući da se prije odlučivanja o pokretanju Arbitražnog postupka treba upoznati sa načinom postupanja i vođenja postupka s obzirom na to da su ti postupci izuzetno skupi i krajnje neizvjesni.

Ovo pitanje razmatrali su i Vlada Federacije BiH i Vlada Republike Srpske i saglasne su da ne prihvate da GAVI plate 1.798.720 dolara za “izlazak” iz ugovora te da se nakon što istekne ugovorni rok do kada je GAVI trebalo da isporuči vakcine, odnosno do 17. septembra 2023. godine pokrene međunarodni arbitražni postupak.

Da podsjetimo, GAVI je u januaru 2023. godine obavijestio Ministarstvo civilnih poslova BiH da više ne isporučuje vakcine, iako je kada je u pitanju BiH isporučio samo 332.640 od 1.232.000 avansno plaćenih vakcina.

“Ministarstvo je početkom 2023. godine sačinilo Informaciju o statusu realizacije ugovora o nabavci vakcina protiv kovida-19 radi razmatranja prijedloga za raskid pomenutog ugovora o nabavci vakcina zaključenog između Ministarstva civilnih poslova BiH i Globalne alijanse za vakcine (GAVI) i pokretanja međunarodnog arbitražnog postupka.

Zaključkom od 9. februara, Vlada Republike Srpske je saglasna da Ministarstvo civilnih poslova BiH izvrši jednostrani raskid ugovora, kao i pokretanje međunarodnog arbitražnog postupka ukoliko se ne izvrši povrat sredstava neopravdanog avansa”, naveli su u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske revidirajući poslovanje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

COVAX dočekivan raširenih ruku

Bosna i Hercegovina je na početku pandemije imala velike probleme da pristupi Instrumentu za globalni pristup vakcinama protiv bolesti kovid-19 (COVAX mehanizam) i mediji su danima izvještavali o tome, kritikujući sve nivoe vlasti i insistirajući na tome da se tom mehanizmu što prije pristupi.

Kasnije, kada je taj mehanizam “proradio” u BiH, zavladalo je opšte zadovoljstvo, a iz časa u čas izvještavano je o pristizanju vakcina u Bosnu i Hercegovinu, koje su na aerodromu osim domaćih zvaničnika dočekivali i pojedini ambasadori.

Slične novosti

Komentari