Home » Ovo je 10 zaključaka koje je SNSD predložio u Predstavničkom domu BiH

Ovo je 10 zaključaka koje je SNSD predložio u Predstavničkom domu BiH

Piše INFO

Predstavnički dom BiH proglašava ništavnim, nedozvoljenim i pravno neobavezujućim odluke Kristijana Šmita i obavezuje institucije BiH da ih ne primjenjuje.

Tako glasi prvi od 10 zaključaka koje je Klub poslanika SNSD predložio za hitnu sjednicu Predstavničkog doma, koja je u toku.

Dalje se kaže da Predstavnički dom podsjeća da je Ustavom PS BiH jedini organ koji donosi zakone na nivou BiH koje objavljuje u Službenom glasniku BiH te da nijedna druga publikacija ili internet sajt nisu službena glasila PS BiH i ne mogu se smatrati izvorom objave i stupanja na snagu zakona.

–Prestavnički dom zahtijeva od Službenog lista BiH kao izdavača Službenog glasnika BiH da u istom objavljuje samo akte institucija BiH potpisane, ovjerene i dostavljene od strane institucija –glasi treći predloženi zakljulak.

Dalje, Predstavnički dom zahtijeva od Savjeta ministara da hitno u parlamentarnu proceduru dostavi prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH. Takođe, iskazuje se opredijeljenost za otvaranje procesa pregovora sa EU i za političku nezavisnost BiH, u skladu sa međunarodnim pravom.

-Predstavnički dom konstatuje da je sistem spoljne politike u potpunosti urušen kroz nepoštovanje ustavnih nadležnosti u sistemu usaglašenosti stava prilikom iznošenja stavova u ime BiH i nastupa u međunarodnim organizacijama. Predstavnički dom zadužuje ministra spoljnih poslova BiH da prilikom odlučivanja o statusu Kosova i Metohije u Ministarskom savjetu Savjeta Evrope poštuje stav BiH, koji nedvosmisleno potvrđuje da BiH nije priznala status nezavisnosti Kosova – glase zaključci.

Predstavnički dom predložio je i Domu naroda BiH da ove zaključke razmotri i usvoji u istom tekstu, kako bi postali zaključci Parlamentarne skupštine BiH.

Vulić: Šmit ne može da nameće
Šef Kluba poslanika SNSD Sanja Vulić izjavila je da je ključno pitanje da li 57 članova Parlamentarne skupštine BiH ima namjeru da sjedi i gleda da pojedinac pokušava da vrši njihovu ulogu, kao dva doma parlamenta, te da li ova zemlja ima suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost u skladu sa međunarodnim pravom, kao što piše u preambuli Ustava.

Vulićeva je, obrazlažući predložene zaključke, navela da je današnja sjednica sazvana na zahtjev sedam poslanika Predstavničkog doma i u skladu je sa odrebama Poslovnika jer smatraju da su ispunjeni preduslovi i hitnosti i opravdanosti.

-Svjedoci smo, nažalost, zbog uticaja inostranog faktora, da je aktuelna politička situacija u institucijama BiH veoma specifična, neobična, da smo suočeni sa pokušajima supstitucije Parlamentarne skupštine i njene ustavne zakonodavne uloge, što smatram naročito opasnim, nedopustivim i neprihvatljivim, te pozivam da o tome zauzmemo stav u skladu sa Ustavom – rekla je Vulićeva.

Ona je podsjetila da je u skladu sa odrebama Ustava BiH Parlamentarna skupština BiH nadležna za donošenje zakona koji su potrebni za sprovođenje odluka Predsjedništva BiH ili za vršenje funkcije po Ustavu, a da u aktuelnoj političkoj situaciji u BiH pojedinac pokušava da vrši ulogu zakonodavca i supstituira Parlamentarnu skupštinu BiH.

–Kristijan Šmit nema validnu legitimaciju relevantne rezolucije Savjeta bezbjednosti UN kojom je imenovan za visokog predstavnika. Sve da je i ima, kao što nema, i da je visoki predstavnik, kao što nije, u skladu sa Aneksom 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH on nema pravo da nameće i proglašava zakone ili izmjene i dopune zakona putem odluka – naglasila je Vulićeva, dodavši da Šmit niti je tumač Dejtonskog sporazuma, niti čuvar BiH i entiteta, kako se samoproglasio.

 

Slične novosti

Komentari