Home » Javne investicije u BiH vrijedne 2,6 milijardi KM

Javne investicije u BiH vrijedne 2,6 milijardi KM

Piše INFO

Savjet ministara BiH usvojio je Program javnih investicija za period od 2023. do 2025. godine kojim je planirano 279 projekata ukupne vrijednosti dvije milijarde i 619,66 miliona KM.

Od tog iznosa, milijarda i 315,23 miliona KM odnosi se na 133 projekta koji su već u implementaciji, 64,76 miliona KM na 23 odobrena projekta, a milijarda i 239,67 miliona KM na 123 kandidovana projekta.

“Od ukupne vrijednosti svih projekata, dvije milijarde i 69,42 miliona KM se odnosi nа ulaganja u kapitalne projekte, а 550,24 miliona KM nа ulaganja u institucionalne projekte”, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Na danas održanoj sjednici ministri su na prijedlog Agencije za statistiku BiH donijeli odluku o formiranju interresorne radne grupe za izradu akcionog plana za pripremu, sprovođenje i diseminaciju rezultata popisa poljoprivrede u BiH od 2023. do 2026. godine.

“Nakon godina zastoja, pokrenute su aktivnosti u pravcu ispunjavanja prioriteta iz Sporazuma o evropskom partnerstvu, koji naglašava da BiH mora ojačani prikupljanje i obradu poljoprivrednih statističkih podataka u skladu sa standardima i metodologijom EU”, navodi se u saopštenju iz Savjeta ministara BiH, a u kojem se i dodaje da je posljednji popis poljoprivrede u BiH rađen još 1960. godine i da je BiH jedina zemlja u Evropi koja nema osnovnih podataka o poljoprivredi.

Savjet ministara usvojio je i informaciju o usvajanju drugog privremenog izvještaja o usklađenosti BiH s preporukama GRECO-a, koji je zaključio da je BiH ostvarila mali i veoma ograničen napredak u implementaciji preporuka.

Ministri su razmatrali i usvojili informaciju o statusu projekata digitalizacije javnih RTV servisa, a u kojoj je istaknuto da je trenutno u postupku javne nabavke oprema za drugu i treću fazu digitalizacije.

U informaciji se navodi i da je Ministarstvo komunikacija i transporta raspisalo međunarodni javni poziv za nabavku opreme, te da su početkom aprila otvorene dvije ponude i to od grupe ponuđača “Sirius 2010 Banjaluka – Odašiljači i veze Zagreb” i grupe ponuđača “Mibo komunikacije Sarajevo – Roaming Networks Banjaluka – Unis Telekomunikacije Mostar – Flame Data Technologies Otopeni (Rumunija)”.

Prema informaciji, na programu posebne namjene – Projekt digitalizacije, ukupno raspoloživa neutrošena namjenska sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 29.876.699,99 KM.

Savjet ministara BiH usvojio je i zbirni godišnji izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2022. godinu u kojem je istaknuto da je ažurnost u rješavanju upravnih postupaka suprotna opštoj percepciji javnosti o neefikasnoj javnoj upravi.

Slične novosti

Komentari