Home » FZO finansira nabavku osam novih lijekova za najteža oboljenja

FZO finansira nabavku osam novih lijekova za najteža oboljenja

Piše INFO

Programom lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama obuhvaćeno je 107 lijekova za najteža oboljenja, za šta će u narednoj godini iz budžeta Srpske biti obezbijeđeno 71,6 miliona KM.

Program lijekova usvojio je Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uz saglasnost resornog ministra, a Vlada Srpske je donijela Odluku o načinu finansiranja ovog programa za narednu godinu.

U FZO je rečeno Srni da je riječ o lijekovima za rijetke bolesti, hronični hepatitis C, HIV, metastatski kolorektalni karcinom, metastatski karcinom prostate, melanom, limfocitnu leukemiju, metastatski karcinom pluća, rak dojke, multiplu sklerozu, reumatoidni artritis, Kronovu bolest i druga teška oboljenja.

Ove lijekove FZO je ranije nabavljao i finansirao u okviru Posebnog programa Fonda, s tim da je pored ranije dostupnih lijekova sada u Program lijekova uvršteno i osam novih terapija.

Iz Fonda je saopšteno da je novim zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, koji je nedavno stupio na snagu, definisano da Upravni odbor Fonda, uz saglasnost resornog ministra, donosi Program lijekova.

“Lijekovi iz ovog programa primjenjuju se u ograničeno dostupnim količinama prema prioritetima koje listom čekanja u skladu sa medicinskim indikacijama, stručno-medicinskim i doktrinarnim stavovima određuje zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Srpskoj, odnosno Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Dakle, ovi lijekovi dostupni su ograničenom broju pacijenata u skladu sa prioritetima koje odrede ljekari”, navode iz Fonda.

Iz FZO napominju da se u skladu sa finansijskim mogućnostima, iz godine u godinu, povećava broj pacijenata kojima su dostupne ove izuzetno skupe terapije.

“Na primjer, trošak za samo jedan lijek koji se nabavlja za oboljele od cistične fibroze godišnje iznosi više od šest miliona KM”, podsjećaju u FZO.

U Program lijekova, pored ranije dostupnih, uvršteno je i osam novih lijekova koji će biti dostupni pacijentima kada se sprovede postupak javne nabavke. U pitanju su dvije nove terapije za multiplu sklerozu, te lijek za liječenje pacijenata sa multiplim mijelomom, karcinomom dojke, plaka psorijazom, limfomom, kao i novi farmaceutski oblik za liječenje diseminiranog multiplog mijaloma.

Programom lijekova precizno su definisane medicinske indikacije kod kojih će se primjenjivati ovi lijekovi.

Iz FZO podsjećaju da su, pored lijekova iz Programa lijekova, osiguranicima dostupni i lijekovi sa listi Fonda, poput Liste lijekova koji se izdaju na recept, Osnovne bolničke liste, Liste citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova, kao i Liste lijekova u domovima zdravlja.

Liste lijekova se revidiraju svake godine i u kontinuitetu se uvrštavaju novi lijekovi prateći svjetske smjernice i protokole liječenja, te je u proteklih pet godina osiguranicima obezbjeđeno više od 100 novih terapija.

Poseban akcenat FZO je proteklih godina stavio na dostupnost savremenih, inovativnih terapija i neke od ovih terapija smo našim osiguranicima omogućili među prvima u regionu, ističe se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske juče je donijela Odluku o načinu finansiranja programa lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama, a kojom se reguliše način finansiranja Programa lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2023. godinu.

Prema ovoj odluci, sredstva za finansiranje Programa obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske za 2023. godinu, u iznosu od 71.600.000 KM, na budžetskoj stavci transfera Fondu zdravstvenog osiguranja za poseban program lijekova.

Donošenje ove Odluke predviđeno je odredbama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Slične novosti

Komentari