Home » Donesena nova odluka, pogledajte kako ćemo plaćati struju

Donesena nova odluka, pogledajte kako ćemo plaćati struju

Piše INFO

Regulatorna komisija za električnu energiju Republike Srpske (RERS) donijela je izmjene i dopune tarifnog sistema za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže kojima se otklanjaju propusti iz tarifnog sistema koji je Ustavni sud RS 28. februara proglasio neustavnim.

Pored toga, RERS je donio odluku o prijevremenom stupanju na snagu novog tarifnog sistema kojom je precizirano da novi tarifni sistem stupa na snagu dan nakon objavljivanja u Službenom glasniku.

Razlog za prijevremeno stupanje na snagu je to što je danas u Službenom glasniku RS objavljena, a time i stupila na snagu, odluka Ustavnog suda RS kojom je proglašena neustavnom odluka RERS-a o tarifnim stavovima od 15. decembra 2022. godine.

Prema tumačenju upućenih, novom odlukom RERS-a o tarifnim stavovima praktično se neće promijeniti ništa kada je u pitanju obračun i cijene električne energije za potrošače.

„Cijena struje će se obračunavati na isti način kao i po dosadašnjem tarifnom sistemu koji je proglašen neustavnim. Pojednostavljeno, RERS je dosadašnjim tarifnim sistemom samo na pogrešan način definisao i svrstao termine „korisnici distributivnog sistem“ i „kupci električne energije“ i Ustavni sud je to ocijenio neustavnim“, objašnjava sagovornik Capitala iz Eeletroprivrede RS.

On dodaje da je sada otklonjen taj propust, ali da se u suštini ništa neće promijeniti i da će potrošači u zavisnosti od količine utrošene struje biti razvrstani u kategorije bijeli (oni koji potroše do 500 kWH), plavi (od 501 do 1500 kWh) i crveni (preko 1.500 kWH).

„Cijena će se i dalje obračunavati u zavisnosti od količine utrošene struje, pa će se po jednoj cijeni obračunavati prvih 500 kWh utrošene struje, po drugoj cijeni sljedećih 1000 kWh, a preostala utrošena električna energija po trećoj cijeni. Novim tarifnim stavovima je to samo preciznije uređeno, a u stvari se, najgrublje rečeno, radilo o igri riječi“, objašnjava sagovornik.

Slične novosti

Komentari