Home » Evropski savjet: Za reformu i rast Balkana milijarde evra

Evropski savjet: Za reformu i rast Balkana milijarde evra

Piše INFO

Evropski savjet dao je konačno odobrenje za uspostavljanje Instrumenta za reformu i rast za zapadni Balkan, čiji je cilj da podrži reforme povezane sa EU i ekonomski rast u regionu, saopšteno je iz Savjeta.

U saopštenju se navodi da je instrument finansijski stub Plana rasta za zapadni Balkan, te da će pokriti period od ove do 2027. godine.

Očekuje se da se Instrumentom obezbijedi do dvije milijarde evra u grantovima i četiri milijarde evra u zajmovima za partnere EU na Balkanu u narednim godinama.

Glavni cilj Instrumenta je da se podrži usklađivanje partnera Brisela u regionu sa “vrijednostima, zakonima, pravilima, standardima, politikom i praksom EU”, u smjeru članstva u Uniji u budućnosti, kao i progresivna integracija regiona u jedinstveno tržište i socio-ekonomska usklađenost sa blokom.

Instrument će podržati niz socio-ekonomskih i fundamentalnih reformi, uključujući one koje su povezane sa vladavinom zakona i osnovnim pravima.

Kako bi se dobila podrška u okviru Instrumenta, svaki partner u regionu mora da pripremi agendu reformi, u kojoj će biti navedene planirane reforme radi ispunjavanja ciljeva Instrumenta, piše Srna.

Partneri Unije u regionu moraće i da se osvrnu na to kako očekuju da mjere u agendi reformi doprinesu naprednom i kontinuiranom usklađivanju sa Zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU.

Članice EU imaće ključnu ulogu u odobravanju agendi reformi i, ukoliko bude neophodno, njihovih amandmana.

Podrška će biti pružena putem Investicionog okvira zapadnog Balkana i zajmova koji će biti direktno poslati u budžete zemalja regiona.

Isplate će se vršiti dva puta godišnje, pod uslovom da partneri EU u regionu ispune kvalitativne i kvantitativne korake predviđene u agendama reformi.

Ukoliko dođe do situacije da se više ne ispunjavaju uslovi, EU bi mogla da odluči da povuče sredstva.

Slične novosti

Komentari