Home » Za godinu dana plate u privredi uvećane za 20 odsto

Za godinu dana plate u privredi uvećane za 20 odsto

Piše INFO

Procjene su da je dosta novca izvučeno iz sive zone, jer se značajno smanjio broj radnika prijavljenih na minimalac.

U preduzeću GMP enterijeri zapošljavaju 200 radnika. Prijavili su se za podsticaje za povećanje plate, jer ju većini zaposlenih lični dohodak povećan za 10 procenata. Kažu da subvencije koje dobiju koriste za investiranje.

– Novac se može investirati u uslove rada, standard zaposlenih, tehnološku opremljenost i slične projekte – naglašava Zoran Јoldžić, direktor GMP-a.

Svim poslodavcima u realnom sektoru vraća se dio doprinosa za povećanje plate zaposlenom. Ovi podsticaji u primjeni su već dvije godine. Od tada do danas dali su značajne rezultate, saglasni su i u Ministarstvu privrede i poslovnoj zajednici. Povećane su plate, a procjene su da je mnogo novca povučeno iz sive zone.

– Vlada Srpske po tom osnovu u prošloj godini isplatila je više od osam miliona KM, koliko je budžetom predviđeno i za tekuću godinu – istakao je Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske.

Saša Aćić, iz Unije udruženja poslodavaca, naglašava da je smanjen broj radnika na minimalnom ličnom dohotku.

– Efekat je na neki način postignut smanjenjem broja onih koji primaju najmanju platu u Republici Srpskoj. Bilo ih je oko 32.000, a sada je taj broj 8.000 – naglasio je Aćić.

Ove godine za podsticaje za povećanje plate iz budžeta planirano je 8 miliona maraka.Isto koliko je za ove namjene izdvojeno u 2020. U trećem polugodišnjem ciklusu prijavljeno je oko 400 poslodavaca , koji zapošljavaju ukupno 14 000 zaposlenih. I u prethodna dva ciklusa nekoliko stotina preduzeća ispunilo je uslove za ove subvencije.

– Značajan broj privrednika išao je sa povećanjem plata i to se reflektovalo i na prosječnu platu, koja je u decembru iznosila 979 KM – rekao je Radovan Višković, premijer Republike Srpske.

Ova mjera kažu u resornom ministarstvu trebalo bi da bude test za buduće smanjenje stopa doprinosa. Ako budžet bude mogao i dalje podržavati podsticaje za povećanje plata to će biti dobar pokazatelj da se poslodavci rasterete manjim doprinosima.

Slične novosti

Komentari