Home » Usvojen Zakon o sprečavanju sukoba interesa

Usvojen Zakon o sprečavanju sukoba interesa

Piše INFO

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas po hitnom postupku Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH.

Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH se ispunjava jedan od 14 prioriteta u oblasti vladavine prava u procesu evropskih integracija BiH i jedan od ključnih uslova za dobijanje statusa kandidata.

Cilj ovog zakona je sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih dužnosti u institucijama na nivou BiH, odnosno uklanjanje privatnih uticaja na donošenje odluka, jačanje integriteta, objektivnosti, nezavisnosti, nepristranosti i transparentnosti u vršenju javne dužnosti, prevencija i borba protiv korupcije, te jačanje povjerenja građana u institucije.

Šef Kluba srpskog naroda Sredoje Nović rekao je da je ovaj zakon bolji nego onaj koji je trenutno na snazi.

  • Bez obzira na sve mane i slabosti o kojima ovdje govorimo, uvjeren sam da je bolji od trenutnog. Imamo odredbe koje su znatno bolje od ovoga što imamo – rekao je Nović tokom rasprave.

Delegat Kluba srpskog naroda Radovan Kovačević rekao je da ovaj zakon u potpunosti održava kompromis.

  • U BiH se bilo kakav korak naprijed može postići isključivo kompromisom, isključivo dogovorm svih. Dogovorom ključnih unutrašnjih faktora u BiH, a to su predstavnici sva tri ravnopravna konstitutivna naroda i dva ravnopravna entiteta – rekao je Kovačević.

Član Kluba srpskog naroda Želimir Nešković rekao je da ovaj zakon ne donosi suštinske promjene, već da je riječ o “previdu”.

Slične novosti

Komentari