Home » Ustavnog suda BiH se u Srpskoj „ne primjenjuju“, a Pravobranilaštvo i građani tamo ipak traže pravdu

Ustavnog suda BiH se u Srpskoj „ne primjenjuju“, a Pravobranilaštvo i građani tamo ipak traže pravdu

Piše INFO

Odluke Ustavno suda BiH zvanično se ne primjenjuju, a nezvanično se ipak poštuju u Republici Srpskoj.

Među onima koji pravdu traže na Ustavnom sudu BiH našla se čak i republička institucija, Pravobranilaštvo Republike Srpske.

Njima je Ustavni su BiH 19. juna 2024. odbacio kao nedopuštenu apelaciju protiv presude Vrhovnog suda RS od 17. novembra 2022. koja se odnosi na ugovor o kupoprodaji.

Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH u Narodnoj skupštini RS usvojen je 27. juna 2023. Istina, Pravobranilanilaštvo RS je apelaciju podnijelo prije toga – 26. januara 2023. Ali, postavlja se pitanje zašto nije povučena prije odlučivanja na Ustavnom sudu BiH i šta bi bilo da im odluka ide u korist.

Podsjećamo, predsjednik RS Milorad Dodik takođe je bio podnio apelaciju, koja se odnosi na klevetu, ali je preko advokata ipak povukao.

U arhivi Ustavnog suda BiH vidljivo je da donosi i brojne odluke po apelacijama koje su podnijeli građani RS. Istina, i većina tih procesa je započeta ranije, ali su odluke donesene u 2024.

Istovremeno, Zakon o neprimjenjivanju odluka ustavnog suda BiH kaže da „odluka kojom su Pravila Ustavnog suda izmjenjena i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, donesene nakon izmjena Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, neće se primjenjivati i izvršavati na teritoriji Republike Srpske“.

Svoja Pravila Ustavni sud BiH izmijenio je u junu 2023. i omogućio odluke bez prisustva sudije iz RS. Dakle, sve njegove odluke nakon toga za RS trebalo bi da budu nevažeće, dok pravni subjekti ni građani ne bi trebali da mu se obraćaju. U praksi se očigledno dešava suprotno jer su mnogi prinuđeni da potraže pravnu zaštitu do najviše sudske instance u BiH, kako bi eventualno mogli da je traže i u Strazburu.

Pravosuđe u RS takođe se „pravi mrtvo“, a primjer je presuda Okružnog suda u Banjaluci koji je u februaru oslobodio je Muharema Štulanovića, profesora na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, teologa i imama. Štulanović se teretio za povredu ugleda Republike Srpske i njenih naroda iz člana 280a. Krivičnog zakonika RS.

Međutim, 18. januara ove godine održana je plenarna sjednica Ustavnog suda BiH, koji je utvrdio da član 280a. Krivičnog zakonika RS nije u skladu s Ustavom BiH, niti Evropskom konvencijom, zbog čega je ovu odredbu ukinuo. Dakle, Okružni sud je postupio po odluci Ustavnog suda BiH, a ne po zakonu usvojenom u Narodnoj skupštini.

Slične novosti

Komentari