Home » U prvom polugodištu ove godine prijavljena 8.192 ilegalna migranta

U prvom polugodištu ove godine prijavljena 8.192 ilegalna migranta

Piše INFO

Državljani Avganistana, Bangladeša i Pakistana zajedno čine više od polovine ukupnog broja prijavljenih nezakonitih migranata.
Od ukupnog broja prijavljenih nezakonitih migranata, 7.390 iskazalo je namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH, a samo 90 ga je i podnijelo, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Granična policija BiH je od januara do kraja juna u nezakonitom prelasku i pokušaju nezakonitog prelaska evidentirala 2.760 lica, što je gotovo dva puta manje nego u istom periodu 2021. godine.

Rute preko Srbije i Albanije ostaju glavni korišteni pravci za nezakonit ulazak pa teritoriju BiH.

Shodno tome, u prvoj polovini godine u pokušaju nezakonitog ulaska u BiH sa teritorija Srbije i Crne Gore otkriveno je 2.125 lica, od kojih su u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli odvraćena 1.592 lica.

Istovremeno, na izlazu iz BiH otkriveno je 635 lica. Najveći broj otkrivenih osoba su državljani Avganistana, Turske, Burundija, Pakistana i Bangladeša.

Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za prvih šest mjeseci 2022. godine Ministarstvo bezbjednosti dostaviće Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Na sjednici su usvojene i pojedinačne informacije o stanju u oblasti migracija na mjesečnom nivou, a Savjet ministara donio je i tri odluke o izmjenama Odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, koju je predložilo Ministarstvo bezbjednosti.

Na ovaj način se bivši hotel “Sedra”, bivša tvornica “Bira” i bivša tvornica “Miral” u Velikoj Kladuši prestaju koristiti kao privremeni prihvatni centri za smještaj migranata jer su prebačeni u privremeni prihvatni centar “Lipa”, nakon što je otvoren u aprilu ove godine.

Slične novosti

Komentari