Home » Savjet Evrope od BiH traži pisani izvještaj o zaboravljenoj presudi

Savjet Evrope od BiH traži pisani izvještaj o zaboravljenoj presudi

Piše INFO

Komitet ministara Savjeta Evrope dao je rok vlastima BiH da se do 15. aprila izjasne o mjerama koje su preduzeli s ciljem implementacije odluke “Sejdić i Finci” i ostalih srodnih presuda, potvrđeno je za “Nezavisne”.

Kako su istakli, ovo tijelo se poziva na pismo koje su 29. novembra potpisali lideri političkih partija u kojem su se, između ostalog, saglasili da će unutar šest mjeseci nakon formiranja vlasti na svim nivoima u proceduru uputiti amandmane na ograničene izmjene Ustava i izbornog zakonodavstva s ciljem implementiranja ovih presuda.

“Komitet ministara stoga čvrsto insistira na izuzetnoj važnosti da se odmah ponovo pokrene rad na izbornim reformama, uz sprovođenje svih neophodnih konsultacija u cilju eliminisanja diskriminacije na osnovu etničke pripadnosti na izborima za Predsjedništvo i Dom naroda BiH”, istakli su oni.

Osim što su od BiH zatražili pismeno obrazloženje, ističu da su pozvali nadležnog ministra na razmjenu mišljenja o pomenutoj temi na sastanku o ljudskim pravima koji će biti održan u junu.

Jakob Finci, bivši ambasador BiH i jedan od apelanata u predmetu “Sejdić i Finci”, rekao je za “Nezavisne” da će ako BiH dobije odobrenje za početak pregovora o članstvu EU ovo pitanje tretirati s krajnjim prioritetom.

“To će onda biti signal da se nešto mora uraditi jer ne možete postati član EU ako ne izvršavate odluke Suda za ljudska prava u Strazburu. To je jedan od prvih članova protokola EU – da se morate držati propisa o ljudskim pravima koje je EU prihvatila”, rekao je Finci.

On smatra da ove presude Suda u Strazburu traže promjenu Ustava BiH, te smatra da se ovaj predmet ne može riješiti samo izmjenom Izbornog zakona BiH, pogotovo u pogledu tehničkih izmjena.

Finci smatra da od dobijanja pozitivne odluke na Evropskom savjetu za dvije sedmice, ako do nje dođe, do narednih opštih izbora ima dovoljno vremena da se riješi diskriminacija izbora člana Predsjedništva i članova Doma naroda BiH.

“Mislim da se to može uraditi veoma brzo. Ko imalo pamti sjetiće se da je amandman I na Ustav BiH u vezi s Brčkom prošao kompletnu proceduru u roku od mjesec dana jer je postojala saglasnost svih političkih partija u parlamentu da to urade. Ako postoji volja danas, to se može riješiti jer je ovo pitanje po mom mišljenju još jednostavnije”, rekao je Finci.

Napomene radi, odluka “Sejdić i Finci” odnosi se na pravo svakog građanina BiH bez obzira na etničku i vjersku pripadnost da se kandiduje za člana Predsjedništva BiH i da bude izabran u Dom naroda na način da klubovi ili ne budu striktno nacionalno predstavljeni, ili da bude formiran klub ostalih.

Osim ove presude, postoji još nekoliko presuda koje se odnose na mjesto prebivališta kandidata i definisanje termina konstitutivnosti naroda.

Pitanje koje je preostalo da se riješi je položaj hrvatskog naroda, odnosno iznaći mehanizam koji bi omogućio Hrvatima da imaju predstavnike u bh. institucijama, na način da ne budu isključeni drugi narodi ili oni koji se izjašnjavaju da su neopredijeljeni.

HDZ BiH je predložio posebnu ad-hok izbornu jedinicu koja bi obuhvatila područje na kojem živi najviše Hrvata, a da se izbaci nacionalni prefiks za članove Predsjedništva BiH.

Ovaj prijedlog nije naišao na odobravanje, a trenutno je u fokusu dio Izbornog zakona BiH koji se odnosi na tehničko unapređenje izbornog procesa, na način da se spriječe masovne izborne manipulacije.

Slične novosti

Komentari