Home » Ruska doktrina više ne funkcioniše

Ruska doktrina više ne funkcioniše

Piše INFO

Ministarstvo odbrane Velike Britanije tvrdi da ruska vojska više nije organizovana u bataljonske taktičke grupe jer su se takve formacije pokazale neefikasnim.

Ministarstvo je u utorak saopštilo da je koncept bataljonskih taktičkih grupa bio važan deo ruske vojne doktrine poslednjih 10 godina, ali da je rat u Ukrajini pokazao da nije primenljiv u sukobima visokog intenziteta.

Bataljonska taktička grupa (BTG) je privremena vojna formacija sastavljena od trupa i opreme iz različitih jedinica.

Ovakve posebne formacije najčešće se formiraju radi postizanja određenog cilja. Veruje se da je Rusija u Ukrajinu poslala oko 115 BTG, od kojih je svaki brojao oko 100 vojnika. Podržavali su ih tenkovi i artiljerija.

Prema Ministarstvu odbrane Velike Britanije, BTG sadrže manje jedinice koje ih podržavaju. To mogu biti oklopne jedinice, izviđačke jedinice i, netipično za armije zapadnih zemalja, artiljerijske jedinice.

Ministarstvo je, međutim, saopštilo da je rat u Ukrajini, sukob visokog intenziteta na velikom području, otkrio nekoliko slabih tačaka bataljonskih taktičkih grupa.

Britanci su kritikovali način na koji je Rusija rasporedila svoju artiljeriju. Rekli su da je rusku vojsku ometao neuspeh da koncentriše udarnu i vatrenu moć. “Decentralizovana distribucija artiljerije nije dozvolila Rusima da u potpunosti iskoriste svoju oružanu nadmoć. Samo nekoliko komandanata bataljonskih taktičkih grupa imalo je pravo da na fleksibilan način iskoristi mogućnosti koje su im ukazale. Koncept BTG se zasniva na ovo”, saopštilo je britansko ministarstvo odbrane.

Britanci su takođe dodali da BTG često sadrže premalo borbene pešadije.

“Stručnjaci su BTG opisali kao jedan od faktora koji najviše utiču na ishod sukoba. Samo ove jedinice, zajedno sa drugim rodovima vojske i drugim vojnim službama, mogu da izvode sve odbrambene i ofanzivne akcije”, saopštio je britanski istraživački centar Roial United Services Institute (RUSI).

Guverner Luganske oblasti Sergej Hajdaj rekao je da ukrajinske snage nastavljaju da se potiskuju ka ruskim odbrambenim linijama na istoku Luganske oblasti. Međutim, Hajdaj je dodao da zima ionako prilično tešku vojnu situaciju dodatno otežava.

Telegraf piše da je malo verovatno da će Ukrajina i Rusija zaključiti bilo kakav mirovni sporazum u dogledno vreme. Kremlj je u utorak rekao da su pregovori mogući samo ako Kijev ispuni svoje uslove. Rusija je ranije zatražila od Ukrajine da prizna da su Krim i delovi zemlje koje je do sada okupirala deo Ruske Federacije. Pored toga, Rusija nastavlja da insistira da Ukrajina bude demilitarizovana i denacifikovana, ali sa manje žara nego ranije.

Slične novosti

Komentari