Home » Putin produžio zabranu prodaje ruske nafte po cijeni koju su ograničile SAD

Putin produžio zabranu prodaje ruske nafte po cijeni koju su ograničile SAD

Piše INFO

Ruski predsjednik Vladimir Putin produžio je do 31. decembra ukaz kojim se zabranjuje prodaja ruske nafte i naftnih derivata stranim pravnim i fizičkim licima ako ugovori sadrže uslov o ograničenju cijene koji su postavili Sjedinjene Američke Države i niz drugih zemalja, navodi se u danas objavljenoj uredbi.

Ukaz o primjeni posebnih ekonomskih mjera u sektoru goriva i energije u vezi sa uspostavljanjem maksimalne cijene ruske nafte i naftnih derivata od nekih stranih zemalja prvi put je stupio na snagu 1. februara 2023. godine i više puta je produžavan, prenio je Interfaks.

Zemlje Grupe 7 i Evropska unija uvele su zabranu uvoza ruske nafte i naftnih derivata, ali su dozvolile brodovlasnicima svojih zemalja da ih prevoze i pružaju posredničke i druge usluge ako se roba prodaje po cijeni koja nije veća od gornje granice cijena koju su utvrdile pomenute države.

Svrha embarga i gornje granice cijena na rusku naftu i naftne derivate je ograničavanje prihoda ruskog budžeta od prodaje energenata, uz održavanje snabdijevanja naftom i naftnim derivatima na svjetskom tržištu.

Kremlj smatra da je pomenuti limit vantržišni instrument.

Sama preduzeća i pojedinci, koji su sklopili ugovore o snabdijevanju, dužni su da obezbijede da ugovori i njihove izmjene ne sadrže odredbe o gornjoj cijeni i moraju da osiguraju da se nesprovođenje ovog uslova prati do krajnjeg kupca.

Slične novosti

Komentari