Home » Nelegalni šljunkari prekopali Crkvinu kod Šamca

Nelegalni šljunkari prekopali Crkvinu kod Šamca

Piše INFO

Odgovorni nikad nisu krivično gonjeni i adekvatno sankcionisani, niti su vlast i za to zadužene institucije preduzeli ozbiljne korake na zaštiti ovog područja i okolnog stanovništva, usljed čega je stvorena javna percepcija o korupciji unutar institucija, kao ključnom uzroku problema.Grad Šamac je bio najveći stradalnik u majskim poplavama prije sedam godina, a odgovornima za najveće štete u BiH tih majskih dana označeni su šljunkari, koji su od opštinske granice sa Modričom prekopali korito rijeke Bosne u Crkvini. Ono naprosto ne postoji na tom dijelu i pri iole značajnijim padavinama voda iz ove rijeke se raspe po Posavini i ugrožava direktno Zasavicu, Pisare, pa i samo gradsko područje.

Kako odgovorni nikad nisu krivično gonjeni i adekvatno sankcionisani, niti su vlast i za to zadužene institucije preduzeli ozbiljne korake na zaštiti ovog područja i okolnog stanovništva, usljed čega je stvorena javna percepcija o korupciji unutar institucija, kao ključnom uzroku problema, sa devastacijom ovog područja nastavljeno je i nakon poplava.Mještani Crkvine, ali i ostalih mjesnih zajednica uputili su poziv neformalnoj grupi građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“, da se, kako kažu, i sami uvjere u devastacije neslućenih razmjera na njihovom području. Otvoreno su priznali da se pribojavaju bahatih šljunkara koji i dalje svakodnevno prekopavaju teren uz rijeku, ali i daleko od nje, na poljoprivrednim parcelama i teškim kamionima prolaze kraj njihovih kuća, dižući ogromnu prašinu.A, da li ima zakonskih neregularnosti u eksploataciji šljunka na području Šamca, iz Grupe su, prije izlaska na teren, pitali Republičku upravu za inspekcijske poslove, koji su, na njihovo traženje, izvršili kontrolu šljunkara sa ovog područja, ali i ostalih u slivu rijeke Bosne od Doboja do Šamca.

Nakon izvršene kontrole dostavili su podatke Grupi da je Poljoprivredna inspekcija najviše prisutnog šljunkara u šamačkoj i modričkoj opštini „Martić Inter kop“ kaznila sa 3.000 KM, odgovorno lice sa još 500 KM, naloživši da treba izvršti promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za čak 19.743 kvadratna metra zemljišta, te uplatiti naknadu za isto 38.431 KM. A, upravo su kamioni ovog privrednog društva neprestalno „špartali“ cestom odvozeći šljunak iz Crkvine i susjednog Miloševca.Prema izvještaju Republičke inspekcije, kažnjeni su i SP „Stanković“ i Miloš Stanković sa 1.000, odnosno 500 KM i izdato rješenje o zabrani daljne eksploatacije na 11.494 kvadratna metra zemljišta.

Takođe, sa po 1.000 KM kažnjena su i fizička lica Nikola Kurešević, Jovo Mijanić, Pero Devrenić, Zoran Dragičević i Živko Lukić. Njima je zabranjena daljna eksploatacija na čak 54.274 kvadratna metra zemljišta.Nisu samo šamački i modrički šljunkari prisutni na ovom području, već i neki iz Federacije BiH, odnosno iz Gradačca i Odžaka, ali je Inspektoratu RS njih bilo teže „uloviti“, jer su, po dojavi o dolasku inspektora, brzo prelazili rijeku i odlazili na teritoriju FBiH i time ostali van njihovog domašaja. A, s obzirom na nepostojanje saradnje i koordinacije između entitetskih inspekcija, i bez ikakvih sankcija i mjera koje bi ih odvratile od nastavka nezakonitog djelovanja.

Slične novosti

Komentari