Home » Ministarstvo pravde dalo posao firmi koja ne ispunjava uslove

Ministarstvo pravde dalo posao firmi koja ne ispunjava uslove

Piše INFO

Ministarstvo pravde Republike Srpske u prošoj godini je u više navrata kršilo Zakon o javnim nabavkama, između ostalog, i sklapajući ugovor sa firmom koja nije ispunjavala uslove iz tendera. Pored toga, ministarstvo je jednom službeniku davalo znatno veću platu od one koja je predviđena za to radno mjesto, utvrdila je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS.

Bez obzira na te propuste ministarstvo, na čijem se čelu nalazi Anton Kasipović, je dobilo pozitivno mišljenje revizora.

„Кod revidiranih postupaka javnih nabavki utvrđeno je da je ugovor o nabavci kancelarijskog materijala, vrijedan 29.538 КM bez PDV-a, izabranom ponuđaču dodijeljen na osnovu ponude koja nije ispunjavala zahtjeve iz tenderske dokumentacije, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama“, navedeno je u izvještaju.

Pored toga, revizori su utvrdili i da plan javnih nabavki ministarstva za 2020. godinu i izvještaj o realizaciji zaključenih ugovora za 2020. godini nisu usklađeni sa nastalim promjenama u toku godine, odnosno da ne sadrže sve provedene postupke nabavki, kao ni informacije o određenim nabavkama.

Takođe, utvrdili su i da postupak nabavki usluga smještaja u zemlji nije sproveden u skladu zakonom, jer ministarstvo nije donijelo odluku o pokretanju postupka, te pripremilo i objavilo poziv za dostavljanje ponuda.

Sudovi tuženi za 11 miliona KM

Revizori su se osvrnuli i na sporove u kojima se javljaju institucije pravosuđa RS te naveli da vrijednost sudskih postupaka koji potencijalno mogu da budu presuđeni na teret institucija pravosuđa Srpske iznosi 10,6 miliona KM, dok je vrijednost postupaka koji bi mogli biti presuđeni u korist institucija pravosuđa RS iznosi 8,3 miliona КM.

„U tim sporovima Ministarstvo pravde se ne javlja kao stranka u sudskom postupku, već kao nosilac obaveze po osnovu resorne nadležnosti. Ministarstvo nije vršilo rezervisanja po osnovu izvršene procjene nepovoljnog ishoda sudskih sporova, jer smatra da ishodi tih sporova neće imati negativne efekte na njihove finansijske izvještaje“, navedeno je u revizorskom izvještaju.

„Procijenjena vrijednost nabavke u tenderskoj dokumentaciji i obavještenju o nabavci za usluge servisiranja i održavanja vozila i kancelarijskog materijala značajno se razlikuju u odnosu na vrijednosti iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu“, naveli su, između ostalog, revizori.

Jedna od zamjerki ministru odnosila se i na obračun plate za jednog zaposlenog koja je bila znatno veća od predviđene za tu poziciju.

„Obračun plate za jednog zaposlenog u toku 2020. godine vršen je na osnovu rješenja ministra po koeficijentu 12,60, dok je za navedeno radno mjesto utvrđen koeficijent 9,60. Preporuka za navedeno je data u prethodnom revizijskom izvještaju i nije provedena. Za pomenutog zaposlenog je u februaru 2021. godine doneseno novo rješenje o  utvrđivanju plate kojim je koeficijent za obračun osnovne plate utvrđen u skladu sa zakonom“, piše u izvještaju.

Slične novosti

Komentari