Home » Evo zbog čega je pola Balkana u petak ostalo bez struje

Evo zbog čega je pola Balkana u petak ostalo bez struje

Piše INFO

Prema prvim preliminarnim analizama i informacijama koje su prezentovane na telekonferenciji održanoj 21. juna u 16.30 časova u organizaciji Evropske asocijacije operatora prenosnih sistema za električnu energiju, raspad je krenuo u 12.20 časova u elektroprenosnoj mreži Albanije ispadom interkonektivnog dalekovoda 400 kV Zemlak (Albanija) – Kardia (Grčka).

U saopštenju Nezavisnog operatora sistema u BiH piše da je u petak u 12.24 došlo do raspada elektroenergetskih sistema Albanije, Crne Gore, BiH i dijela Hrvatske.

– Iako je ovom ispadu prethodio ispad dalekovoda 400 kV Podgorica 2 – Ribarevina u Crnoj Gori, prenosna mreža Crne Gore i susjednih sistema je bila u pogonu sa normalnim pogonskim parametrima. Nakon ispada pomenutog dalekovoda Zemlak – Kardia, dolazi do kaskadnih ispada 400 kV, 220 kV i 110 kV dalekovoda u Albaniji nakon čega se incident trenutno prenio u elektroenergetski sistem Crne Gore, uzrokujući ispad 220 kV dalekovoda Mojkovac – Podgorica 1. Na ovaj način prenosni sistem Crne Gore je ostao vezan na elektroenergetski sistem BiH uz injektiranje snage od 400 MW istosmjernim kablom iz Crne Gore ka Italiji – naveli su iz NOS BiH.

Dodali su da je usljed prekomjernih tokova električne energije od sjeveroistočnog dijela BiH ka jugu, došlo do naponskog kolapsa i kaskadnog ispada svih interkonektivnih vodova između BiH i Crne Gore u 12:22 časova, što dalje uzrokuje potpuni raspad elektroenergetskog sistema BiH i dijela Hrvatske (priobalni dio) koji se dogodio u narednih 60 – 90 sekundi.

– Obzirom da je elektroenergetski sistem BiH sastavni dio jedinstvenog prenosnog sistema kontinentalne Evrope, ovakav epilog događanja u BiH i dijelu Hrvatske je bio neminovan i bez mogućnosti sprečavanja eskalacije imajući u vidu količinu energije koja se u tom trenutku prenosila preko BiH i brzinu kaskadnih ispada u regiji. U cilju boljeg razumijevanja situacije napomenućemo da prenosna moć 400 kV dalekovoda iznosi 1300 MW, a u trenutku raspada sistem za nadzor prenosne mreže BiH u dispečerskom centru NOSBiH-a bilježi tokove snage i do 2250 MW po pojedinim 400 kV dalekovodima – navode iz NOS.

Za razliku od 20. juna ove godine, kada se desila slična situacija sa znatno manjim tranzitnim tokovima električne energije preko BiH, gdje je pravovremenom reakcijom operativnog osoblja DC NOSBiH-a spriječen raspad elektroenergetskog sistema BiH, događaj od 21. juna je zbog svog intenziteta i brzine eskalacije bio u potpunosti van operativne kontrole DC NOSBiH-a i mogućnosti spriječavanja.

– Adekvatnim dispečerskim akcijama koje se primjenjuju pri podizanju sistema iz “black-out” stanja, operativno osoblje DC NOSBiH-a u najkraćem vremenskom roku je stabilizovalo elektroenergetski sistem BiH. U skladu sa propisanim procedurama i pravilima upravljanja prenosnim sistemom napon je prioritetno proslijeđen važnijim potrošačkim čvorištima, kao i proizvodnim jedinicama, sa ciljem ponovne sinhronizacije i obezbijeđenja neophodne električne energije za pokrivanje potreba potrošnje – stoji u saopštenju.

Ističe se da je resinhronizacija elektroenergetskog sistema BiH i normalizacija stanja, izuzev pokrivanja deficita u proizvodnji zbog ispada termoelektrana i nemogućnošću njihovog brzog povratka na mrežu zbog tehnologije rada, izvršena u rekordnom roku od 2 sata.

– Detaljna analiza događaja će u skladu sa ustaljenom praksom ENTSO-E biti vršena u narednim nedjeljama o čemu će javnost biti pravovremeno obavještena, a ono što se sa sigurnošću može potvrditi jeste da su događanja u elektroenergetskom sistemu BiH posljedica regionalnih energetskih incidenata. Kako bi se ovakve i slične situacije prevenirale od izuzetne važnosti je da se elektroenergetski sistem BiH ojača prijeko potrebnim investiranjem u prenosnu mrežu, koja zbog svoje zastarjelosti i promjene ustaljenih obrazaca rada elektroenergetskih sistema (integracija obnovljivih izvora energije), ne može adekvatno da odgovori na sve izazove – zaključuje se u saopštenju Nezavisnog operatora sistema u BiH.

Slične novosti

Komentari