Home » ERS se zadužuje i daje milione za IT usluge

ERS se zadužuje i daje milione za IT usluge

Piše INFO

Milionske iznose u ovoj godini „Elektroprivreda Republike Srpske“ (ERS) planira potrošiti na izgradnju novih energetskih objekata, ali i za konsultanstske i informatičke usluge.


Najviše novca ERS planira potrošiti za izgradnju solarnih elektrana „Ljubinje“, „Trebinje 2“ i „Trebinje 3“ za koje je predviđeno 272,8 miliona KM.

Ova investicija planirana je u prvom kvartalu, a ERS namjerava da je finansira vlastitim sredstvima i kreditom.

Za gradnju vjetroparka „Hrgud“, planom nabavki za ovu godinu, predviđeno je 126 miliona KM, takođe u prvom kvartalu, a finansiranje je planirano kreditom, vlastitim sredstvima i donacijama.

Koncesiju za vjetropark „Hrgud“ ERS je dobila još prije šest godina, a do danas na ovom projektu ništa značajnije nije urađeno.

Za izgradnju novih elektroenergetskih objekata sa izradom investiciono projektne i planske dokumentacije „Elektroprivreda RS“ planira izdvojiti 10 miliona KM.

Međutim, milionske iznose ERS planira izdvojiti i za informatičke usluge.

Između ostalog, za održavanje softverske platforme za snabdijevanje i distribuciju planirano je 8,4 miliona KM, za nabavku SAP serverske infrastrukture milion KM, za novi SCADA sistem 600.000 KM, dok je za integrisani sistem za upravljanje dokumentima – DMS predviđeno pola miliona KM.

ERS ove godine neće štedjeti ni na konsultantskim uslugama, pa tako za međunarodne ekspertske pravne i konsultantske usluge za potrebe arbitražnih sporova ERS planira 210.000 KM, dok za usluge stručnih eksperata na poboljšanju kvaliteta pripreme, izrade i revizije projektne dokumentacije planira izdvojiti 100.000 KM.

ERS planira i dogradnju upravne zgrade preduzeća u Trebinju za šta će biti izdvojeno čak šest miliona KM, dok je dodatnih 600.000 KM predviđeno za izradu investiciono projektne dokumentacije za nadogradnju i proširenje te zgrade.

Kako bi sve što rade na najbolji način bilo i predstavljeno u javnosti rukovodstvo ERS se potrudilo da značajan iznos predvidi i za troškove reklame i propagande te je za tu namjenu predvidjelo pola miliona KM. Mimo toga, za oglašavanje u elektronskim i štampanim medijima predviđeno je 180.000 KM.

Podsjećamo, ERS je u prošloj godini ostvarila gubitak od 29 miliona KM, a o finansijskim problemima u kojima se holding nalazi govori i podatak da većina zavisnih preduzeća ima milionske dugove za porez, a sve češće posežu i za kreditima kako bi uspjeli da izmire svoje obaveze.

Slične novosti

Komentari