Home » Energoinvest: Rusi 7. maja obustavljaju isporuku prirodnog gasa Federaciji BiH

Energoinvest: Rusi 7. maja obustavljaju isporuku prirodnog gasa Federaciji BiH

Piše INFO

Energoinvest kao snabdjevač i uvoznik prirodnog gasa u FBiH uputio je saopštenje u kojem je objavio da će od petka 7. maja 2021. godine u 6 sati doći do obustave isporuke gasa u Federaciji BiH.

“Navedena obustava isporuke gasa je neminovnost uzrokovana neplaćanjem fakture Energoinvesta za uvezeni i isporučeni gas za mart 2021. godine od BH Gasa d.o.o. Sarajevo. Iako su potrošači u Federaciji BiH ovaj gas uredno platili i izmirili svoje obaveze za mart 2021. godine putem lokalnih distributera ili direktno BH Gasu, BH Gas odbija da izvrši plaćanje računa Energoinvestu, čime bi bilo omogućeno izmirenje obaveza prema ruskom isporučiocu gasa Gazprom exportu kao i svih carinskih i poreskih obaveza”, stoji u saopćenju.

Dodaje se da odbijanje plaćanja od strane BH Gasa i vraćanje faktura Energoinvestu traje već više mjeseci, bez ikakvog zakonskog osnova i opravdanja.

“Navedena situacija i neplaćanje posljednje fakture za mart 2021. godine je dovela do toga da smo od ruskog isporučioca gasa dobili upozorenje o neminovnosti plaćanja ili dalje obustave isporuke gasa. Kako do plaćanja nije došlo uprkos višestrukim upozorenjima upućenim BH Gasu, kao i podizanjem sudske tužbe od strane Energoinvesta kod nadležnog suda, to će se dalja isporuka gasa obustaviti 7. maja 2021. godine”, stoji u saopćenju.

Navedena situacija je također uzrokovala Energoinvestu ozbiljne poslovne štete zbog neplaćanja i pripadajućih carinskih i poreskih obaveza za gas, a naravno dovela i do urušavanja ugleda Energoinvesta kod partnera sa kojim Energoinvest posluje više od 40 godina.

“Dodatno želimo informisati javnost da je navedeno neplaćanje svjestan čin BH Gasa kojim nastoji zadržati pozicije aspolutne kontrole i moći u poslovima sa gasom u FBiH, a koje mu saglasno postojećoj zakonskoj regulativi odavno ne pripadaju. Neplaćanjem gasa Energoinvestu kao snabdjevaču i uvozniku gasa nastoji se iznuditi zadržavanje statusa quo i dovesti Vladu FBiH u situaciju da odstupi od vlastitih Zaključaka br. 599/21 od 08.04.2021, kojim je afirmisana obaveza primjene Uredbe a po kojoj je BH Gas samo operator transportnog sistema Federacije BiH”, navode.

Dodaju da je u nastaloj situaciji u kojoj je detaljno i dnevno upoznata, Vlada Federacije BiH pokazala potpunu nemoć u sprovođenju vlastitih zaključaka, iz razloga koji su Energoinvestu nepoznati i potpuno neobjašnjivi.

“Energoinvest obaviještava da će u petak 7. maja 2021 godine u 11 sati održati konferenciju za štampu gdje će prezentovati relevantnu dokumentaciju i prepisku o navedenoj problematici koja se dešava od decembra 2020 godine i odluke o prelasku na daleko ekonomičniju rutu putem Turskog toka”, zaključuje se u saopćenju.

Slične novosti

Komentari