Home » Denis Bećirović traži osnivanje radne grupe za izmjene Izbornog zakona BiH

Denis Bećirović traži osnivanje radne grupe za izmjene Izbornog zakona BiH

Piše INFO

Denis Bećirović, delegat Socijaldemokratske partije (SDP) u Domu naroda Bosne i Hercegovine, uputio je inicijativu za formiranje interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

U inicijativi se traži od Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH da, najkasnije u roku od 20 dana od dana usvajanja ove inicijative, pokrene sve neophodne radnje s ciljem osnivanja Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, u skladu s Ustavom BiH i presudama Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH.

“Izborni zakon je u svakoj demokratskoj državi jedan od najvažnijih zakona. Zbog toga proces izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine treba voditi u legalno izabranom najvišem zakonodavnom organu države Bosne i Hercegovine – Parlamentarnoj skupštini BiH”, stoji u obrazloženju.

U demokratskom procesu priprema izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine trebaju participirati, prije svega, delegati u Domu naroda, zastupnici u zastupničkom domu, ministri u Vijeću ministara i članovi Centralne izborne komisije BiH, precizira se.

Slične novosti

Komentari