Home » Centralna banka BiH: Krediti na kraju januara smanjeni na 23,47 milijardi KM

Centralna banka BiH: Krediti na kraju januara smanjeni na 23,47 milijardi KM

Piše INFO

Ukupni krediti domaćim sektorima u BiH na kraju januara iznosili su 23,47 milijardi KM i manji su za 181,2 miliona KM ili 0,3 odsto u odnosu na decembar prošle godine, objavila je Centralna banka BiH.

Rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 17,6 miliona KM ili 0,1 odsto, dok je kod privatnih preduzeća zabilježeno smanjenje za 53,4 miliona KM ili 0,5 odsto, a nefinansijskih javnih preduzeća za 28,5 miliona KM ili 4,5 odsto.

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u janauru iznosila je 7,3 odsto, nominalno 1,6 milijardi KM.

Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 838,6 miliona KM ili 7,6 odsto, privatnih preduzeća za 695 miliona KM ili 7,7 odsto, nefinansijskih javnih preduzeća za 11 miliona KM ili 1,8 odsto, te kod ostalih domaćih sektora za 63,3 miliona KM ili 37,1 odsto.

Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod vladinih institucija za 10,8 miliona KM ili jedan odsto.

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju januara iznosile su 15,91 milijardu KM i manje su za oko 380 miliona KM ili 2,33 odsto u odnosu na prethodni mjesec.

Slične novosti

Komentari